Esdeveniments

Programa V Simposi Internacional EDiSO 2021

El concepte de crisi ha estat sempre esmunyedís, amb significats canviants segons les condicions en què s’experimenta. Emmarcat discursivament en relació amb conjuntures socials, disrupcions i experiències de vida discontínues, històricament, el terme ha condensat moments imaginats de vulnerabilitat individual i col·lectiva. Les crisis han mobilitzat també disposicions afectives, amb repercussions en la manera en què els agents socials participen en les pràctiques ingüístiques, semiòtiques i comunicatives que medien formes canviants d’identificació i de relació social, i els donen sentit.

A més de les accions simbòliques que generen, les crisis s’interrelacionen amb la (re)producció i el qüestionament de desigualtats materials específiques. Així ha passat, per exemple, amb les crisis socioeconòmiques i sanitàries dels últims segles. Si bé les crisis contribueixen a (re)constituir una distribució desigual dels recursos materials en diferents contextos, han generat, alhora, lògiques noves d’organització social i formes de vegades inesperades de reorganització política.

El V Simposi Internacional EDiSO 2021 té per objectiu abordar aquestes qüestions convidant a adoptar enfocaments discursius, sociolingüístics i semiòtics a l’estudi de les disrupcions i les vulnerabilitats generades per les crisis. Seran benvingudes totes aquelles contribucions que se centrin en la seva comprensió, impacte i (re)significació, així com en allò que els estudis del discurs poden aportar a la comprensió d’aquests processos.

En preparar les vostres comunicacions en aquest simposi, potser us heu plantejat: quina llengua haig d’emprar? Per a qui participa en un congrés internacional, l’elecció seria òbviament l’anglès, la llengua de tothom i de ningú. Però EDiSo vol practicar la internacionalització d’altres maneres, obrint el plurilingüisme a les seves múltiples possibilitats en l’acció comunicativa. Per exemple, si es presenten diapositives en una llengua, es pot parlar en d’altres; en les preguntes o comentaris, es poden triar unes llengües i respondre en d’altres.

EDiSo-2021 és una gran ocasió d’aprenentatge de temàtiques, d’enfocaments i de metodologies en anàlisi del discurs, però és també un espai intercultural privilegiat per aprendre a comunicar amb recursos diversos i posar en pràctica les nostres competències parcials i d’intercomprensió. Parlem a poc a poc, canviem de llengües, inventem, i deixem que la comunicació flueixi en el nostre contínuum de varietats lingüístiques.

Programa final

27 de setembre

Benvinguda i activitat nuclear

16:10 – 17:30 (CEST)

Conversatorio interdisciplinar: Las ciencias sociales y humanas en pandemia.

Con Virginia Unamuno y Alberto Corsín.

Descans

17:30 – 18:30 (CEST)

Sessions simultànies

18:30-20:00 (CEST)

Reorganizing English family language policies in times of crisis: disruptions and opportunities.

Ana María Relaño Pastor & Eva Codó (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

La inscripción de la(s) violencia(s) en el discurso mediático. Continuidades y rupturas en el escenario COVID19.

Alejandra Valentino (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

La colonialidad lingüística de Andalucía.

Ígor Rodríguez-Iglesias (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Discursos de resistencia y movilización política – Discursos de resistência e mobilização política (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Camila Cárdenas (Coord.)

28 de setembre

Sessions simultànies

16:00 – 17:30 (CEST)

Taller: Retos metodológicos para la investigación de discursos tóxicos

Manuel Alcántara-Plá y Ana Ruiz-Sánchez (Coord.)

16:00 – 17:30 (CEST)

Focusing on challenges of English Medium Instruction at university.

Maria Sabaté-Dalmau (Coord.)

Descans

17:30 – 18:30 (CEST)

Sessions simultànies

18:30-20:00 (CEST)

Workshop: Thinking about vulnerability
and resistance in precarious spaces:
Streets, squats, squares and beyond.

Birgül Yılmaz (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Narrativas e historias de vida: migración, experiencias docentes y discapacidad / Narratives and life stories: migration, education and disability (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Beatriz Taboada (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Comunidades epistémicas para la investigación-acción participativa en cuatro contextos sociolingüísticos.

Luisa Martín Rojo (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Gênero na política: violência e resistência.

Viviane de Melo Resende (Coord.)

29 de setembre

Activitat nuclear

16:00 – 17:30 (CEST)

Diálogo sobre linguas e políticas no Estado español /Espainiar Estatuko hizkuntza eta politikei buruzko elkarrizketa / Diàleg sobre llengües i polítiques a l’Estat espanyol / Diálogo sobre lenguas y políticas en el Estado español.

Fernando Ramallo, Joan Pujolar, Luisa Martín Rojo y Mohand Tilmatine.

Descans

17:30 – 18:30 (CEST)

Sessions simultànies

18:30-20:00 (CEST)

The politics of re-imagination: Sociolinguistic approaches.

Maria Rosa Garrido Sardà & Miguel Pérez-Milans (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Discursos y prácticas identitarias en ámbitos familiares, juveniles y espacios de minorización /Discourses and identity practices in the family, youth and minoritized groups (Comunicaciones
libres agrupadas en panel temático).

Irina Rasskin (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

A retórica da crise: da desresponsabilização à acusação.

Isabel Roboredo Seara (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Decolonizando epistemologias e discursos: Afroperspectividade, marginalidade e  internacionalização.

Litiane Barbosa Macedo, Moisés Carlos de Amorim & Rubens Lacerda de Sá (Coord.)

30 de setembre

Sessions simultànies

16:00 – 17:30 (CEST)

Discursos y representaciones de COVID / Discursos e representações da COVID (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Yvette Bürki (Coord.)

16:00 – 17:30 (CEST)

La racialidad como vulnerabilidad cotidiana: Racismos y formas de resistencia en el espacio público en la ciudad de Madrid.

Adil Moustaoui, Soufian Marouan & David Poveda (Coord.)

Descans

17:30 – 18:30 (CEST)

Sessions simultànies

18:30-20:00 (CEST)

Discursos de la COVID y los medios de comunicación / Discursos da COVID e a mídia (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Ana Pano (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Trayectorias lingüísticas y socialización lingüística en contextos de gran diversidad.

Júlia Llompart & Adil Moustaoui (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Polarizaciones discursivas en prensa / Discursive polarizations in the press (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Pamela Murgia (Coord.)

1 d'octubre

Activitat nuclear

16:00 – 17:30 (CEST)

Roundtable: How to decolonize from the centre? Editors’ reflexions.

Monica Heller & Miguel Pérez-Milans (Coord.)

Descans

17:30 – 18:30 (CEST)

Sessions simultànies

18:30-20:00 (CEST)

Etnografías en co-labor para una educación lingüística inclusiva en los espacios de transformación sociolingüística.

Gabriela Prego Vázquez, Luz Zas Varela & Adil Moustaoui (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

La epidemia del Covid-19 y las reformulaciones metafóricas de los cuerpos y los espacios.

Anthony Díaz Vázquez (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Manifestaciones y prácticas discursivas en torno a la discriminación en el contexto mexicano.

Jorge Valtierra Zamudio (Coord.)

18:30-20:00 (CEST)

Análisis del discurso político de las extremas derechas – Discourse analysis of the political far-right (Comunicaciones libres agrupadas en panel temático).

Benno Herzog (Coord.)

Cloenda

20:00-20:15 (CEST)