Esdeveniments

V Simposi Internacional

Simposio Ediso

Disruptions i vulnerabilitats: investigar el discurs en temps de crisis

27 SEPT – 1 OCT 2021

ONLINE

El concepte de crisi ha estat sempre esmunyedís, amb significats canviants segons les condicions en què s’experimenta. Emmarcat discursivament en relació amb conjuntures socials, disrupcions i experiències de vida discontínues, històricament, el terme ha condensat moments imaginats de vulnerabilitat individual i col·lectiva. Les crisis han mobilitzat també disposicions afectives, amb repercussions en la manera en què els agents socials participen en les pràctiques lingüístiques, semiòtiques i comunicatives que medien formes canviants d’identificació i de relació social, i els donen sentit.

A més de les accions simbòliques que generen, les crisis s’interrelacionen amb la (re)producció i el qüestionament de desigualtats materials específiques. Així ha passat, per exemple, amb les crisis socioeconòmiques i sanitàries dels últims segles. Si bé les crisis contribueixen a (re)constituir una distribució desigual dels recursos materials en diferents contextos, han generat, alhora, lògiques noves d’organització social i formes de vegades inesperades de reorganització política.

El V Simposi Internacional EDiSO 2021 té per objectiu abordar aquestes qüestions convidant a adoptar enfocaments discursius, sociolingüístics i semiòtics a l’estudi de les disrupcions i les vulnerabilitats generades per les crisis. Seran benvingudes totes aquelles contribucions que se centrin en la seva comprensió, impacte i (re)significació, així com en allò que els estudis del discurs poden aportar a la comprensió d’aquests processos.

Inscripció

Socis i sòcies de EDiSo

El registre és gratuït per a les persones que formen part de l’associació.

Nous/noves membres de EDiSo

Si encara no us heu donat d’alta, podeu fer-ho quan us registreu.

Escolliu lliurement la quota anual (365 dies a partir de la inscripció) que s’ajusti millor a les vostres capacitats i situació. Qualsevol de les quotes (10, 20 o 30€) comporta els mateixos drets i responsabilitats dins l’associació.